Amdanom Ni

Ysgol Yrru annibynnol, cymeradwy, o’r safon uchaf wedi ei leoli yn harddwch Pentrefoelas. Mae Ysgol Yrru Rhydian Hughes yn cyflawni hyfforddiant o ansawdd i unrhyw un sy’n cychwyn dreifio.

Fe roeddwn yn digon ffodus i gael fy hyfforddi a mentora gan fy nhad, Alan Hughes, ei hun yn hyfforddwr gyrru hefo dros 50 mlynedd o brofiad yn y maes!  Felly gewch fod yn sicr fod yr hyfforddiant a gefais i o’r safon uchaf.

Rydw i hefyd yn cyflawni gwersi gyda’r nos, ac hefyd, i bobl sydd wedi pasio eu prawf yn barod.

Mae Rhydian Hughes yn hyfforddwr, annibynnol hollol gywys DSA/ADI yn gweithredu allan o Fangor, Llandudno, Conwy, Llanrwst, Pentrefoelas a’r ardaloedd oddiamgylch.  Fel hyfforddwr gyrru annibynnol, byddwch yn elwa o’r arbedion costau sylweddol, oherwydd fy mod ddim yn gorfod talu ffi masnachfraint.  Mae hyn yn meddwl bod fy mhrisiau yn llawer mwy cystadleuol na’r ysgolion masnachol.

Codi a Ddychwelyd

Gall cychwyn y gwersi o gartref, yn y gwaith neu goleg, fel rhan o’r gwasanaeth.  Dim ond gadael i mi wybod eich lleoliad ac mi wnaf fy ngorau i gynorthwyo.

Nid yn unig bydd yr hyfforddwr y r’un bob gwers ond hefyd y car.  Fel hyn cewch ddod yn gyfarwydd hefo’r offer, a wnaith eich helpu chi i fod yn fwy hyderus erbyn amser y prawf.