Gwersi

Hyfforddiant Yrru Safonol

Er mwyn cychwyn ein gwersi gyrru, bydd rhaid i chi fod mewn meddiant ar drwydded yrru dros dro ddilys yn y DU.

Gallwch archebu eich gwersi o leiafswm 1 neu 2 awr yr wythnos, yn dibynnu ar eich anghenion.  Mae hi i fynny i chi faint o wersi ydych yn dymuno cymryd bob wythnos.

Mae’r hyfforddiant yrru safonol yn cynnwys sgiliau ymarferol i gyrru car a rhoi cymorth tuag at adolygu yr adran theori sy’n ofynnol ar gyfer unrhyw yrrwr newydd i pasio cyn cymeryd ei prawf gyrru ar y ffordd.

Fel gyda unrhyw gwrs neu gwers gyda fi, byddaf bob tro yn darparu ar eich deilwra a anghenion unigol.  Felly, os ydych wedi cael rhywfaint o brofiant gyrru car, neu ddim, byddaf bob tro yn sicrhau bod eich gwers yn cael ei gynnal ar gyflymder cyfforddus sydd wedi’ ei ddarparu ar hyffoddiant o’r ansawdd gorau a’r safonau uchaf.
Pass Plus

Pass Plus yw gwrs hyfforddiant uwch tuag at gyrrwyr newydd a bysa yn hoffi fwy o ymarfer ychwanegol i ennill profiad gyrru i bobol rhwng 17 – 25 oed.  Cymeir y cwrs Pass Plus mewn 6 adran wahanol sydd yn gallu cael ei cymeryd mewn un diwrnod llawn (6 awr) neu mewn fylchau bach.  Mewn cwrs Pass Plus gall y gyrrwr newydd derbyn mwy o brofiad, adeiladu a gwella sgiliau.

Bydd dilyn cwrs Pass Plus yn fantais i’r gyrrwr newydd, oherwydd mae rhan fwyaf o gwmniiau yswiriant yn cynnig gostyngiadau mawr i bobol sydd yn penderfynu ychwanegu Pass Plus i’w addysg yrru.

Unwaith y byddwch wedi pasio eich prawf gyrru ymarferol, byddaf yn gallu darparu y cwrs Pass Plus i’r gyrrwr newydd i fedru ennill fwy o brofiad ar y ffordd.  Gyrru mewn dinasoedd a pentrefi, ar draffyrdd, ffyrdd-ddeuol, gyrru yn y nos, sydd yn adeiladu mwy o hyder a phrofiad gwerthfawr mewn amgylchedd ddiogel.

Y rheswm am Pass Plus?   Mae ystadegau’n dangos bod gyrrwyr newydd yn fwy tebygol o gael damwain yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl pasio’u prawf nag ar unrhyw adeg arall yn eu gyrfa gyrru.

Nid yw oedran o ots – yn y bôn, i lawr i ddiffyg profiad gyrru.

Dyna lle mae’r Pass Plus yn dod i fewn!


Hyfforddiant Gyrru Dwys

I’r rhai ohonnoch sydd mewn tipyn o frys i basio’ch prawf gyrru, ac i fynd ar y ffordd, gallaf gynnig cyrsiau gyrru dwys i chi.  Gall hyn fod yn ffordd wych o ddysgu os ydych yn dechrau o’r dechrau, neu os ydych am i wella’ch sgiliau gyrru cyn sefyll prawf.

Yn dilyn asesiad gyrru, i weld beth yw eich galluoedd, mi archebai’ch brawf ar eich rhan ac yna cychwyn y cwrs hyfforddi gyrru dwys un wythnos, neu beth bynnag yw’r oriau yr ydych wedi ei cynghori i cymryd, cyn y prawf.

Mae’r hyfforddiant hyn yn addas ar gyfer rhywun â lefel uchel o ganolbwyntio, fel y byddwch yn cael llawer o wybodaeth dros gyfnod byr o amser.  Byddwch yn gyrru am hyd at chwech awr y dydd, bob dydd am gyfnod byr o amser.Cyrsiau Gloywi

A yw hi wedi bod yn amser hir ers i chi lwyddo yn eich prawf gyrru, neu ers i chi gyrru car tro diwethaf? A ydych yn dal i fod yn ansicr ynghylch a rhai agwedd o yrru?  Efallai gyrru ar y traffordd, neu gyrru yn ystod y nos? Gall cwrs gloywi eich helpu i ddod yn yrrwr gwell, mwy diogel a mwy hyderus mewn unrhyw awyrgylch.

Mae ail-ddysgu egwyddorion gyrru diogel yn lleihau’r risg i chi eich hun, eich teithwyr a defnyddwyr erailly ffordd.  Mae cwrs gloywi yn ffordd gellwn ni atgoffa ein hunain pwsigrwydd egwyddorion y gyrrwyr saff, gan hefyd, yn hawdd, dysgu a defnyddio sgiliau diweddaraf newydd i’ch helpu gyrru mewn modd bositif.

Drwy sesiynau wedi’u teilwra’n unigol i chi, byddwch yn dysgu i ddarllen y ffordd, i weithredu’n bwyllog ac yn bendant, i meddwl o flaen llaw, ac i aros allan o drwbl.  Byddwch yn ddatblygu i fod yn yrrwr llawer mwy hunanhyderus, gyrrwr sydd wrth ei fodd hefo’r daith cyn gymaint a’r gyrchfan.

Os ydych yn meddwl y gall un o’r cyrsiau yrru gloywi yma fod yn addas i chi, ond nid ydych yn sicr, pam na galwch 07734 323019 i sgwrsio am yr hyn yr ydych eisiau neu feddwl y gallai fod gennych angen.  Mae pawb yn wahanol, felly gewch farn onest ar becyn sy’n addas ar gyfer eich anghenion.